SI EN

Zavetišče za zavržene rastline

Zavetišče za zavržene rastline / Abandoned Plants Sanctuary je pridružen samostojni projekt na ustvarjalnem laboratoriju Krater.


Zavetišče za zavržene rastline obstaja od jeseni 2015, kot kulturno društvo pa od leta 2016. Skrbi za vse tiste (po večini sobne) rastline, ki so ostale brez toplega doma. Poleg rastlinjaka na Kraterju se jih lahko posvoji tudi iz njihove rastlinske galerije v podhodu Ajdovščina v Ljubljani. Vendar jih lahko domov odnesejo le tisti, ki se zavežejo, da bodo za njih primerno skrbeli. Posvojitev rastline, za razliko od konvencionalnega nakupa, na okolje nima negativnega vpliva, prav nasprotno, je dejanje prijaznosti in izraz spoštovanja do sovrst s katerimi si delimo življenjski prostor.


Projekt je izrazito interdisciplinaren, v sebi združuje vsebine s treh različnih področij (umetniške, ekološke in socialne), katere skuša predstaviti in vanje vključiti najširše občinstvo, ki se drugače s tovrstnimi vsebinami ne bi spoznalo. V letih med 2015-2020 je društvo izvedlo številne razstave, projekte, delavnice in dogodke, med drugim tudi v lastnem projektnem prostoru in rastlinjaku Zeleno zatočišče, ki se je konec leta 2020 po dveh letih gostovanja na Eksperimentalnem prostoru Teren preselil na ustvarjalni laboratorij Krater in tako vzpostavil nove odnose sodelovanja in sobivanja.


Fotografije: Gaja Naja Rojec in Rok Oblak