SI EN

Vrt karizmatičnih rastlin


Z umikom človeka se je na Kraterju vzpostavil edinstven urbani ekosistem, v katerem domujejo številne rastline. Poleg tal bujno rastlinje na Kraterju izboljšuje kakovost zraka in vode, uravnava podnebje, nudi zavetje in nove dobrine, priklicuje spomine, zdravi in navdihuje.


Vrt karizmatičnih rastlin predstavlja nekatere izmed rastlinskih vrst, ki so pritegnile našo pozornost. Karizma je opredeljena kot “nadnaravni dar, sposobnost prepričljivega vpliva na ljudi”. Pri odnosu človeka do živali in rastlin se kaže kot povsem subjektivna, neznanstvena in spremenljiva opredelitev, a kljub vsemu spreminja človekov odnos do živega sveta. 


Koncept karizmatičnih vrst se je na področju varstvene biologije vzpostavil z namenom ohranjanja in zaščite narave. S podelitvijo tega naziva živim organizmom izražamo naklonjenost tistim oblikam življenja, ki so nam drage. Če simbolno vlogo severnega medveda uporabljamo kot klic k blaženju posledic podnebnih sprememb, želimo s predstavitvijo karizmatičnih rastlin obiskovalcem Kraterja približati koristi, ki jih prinašajo uporabnikom tega pestrega urbanega ekosistema.